Admitere masterat

               Admitere  SEPTEMBRIE 2016

 1. LOCURI MASTER
Specializarea Durata de studiu – nr. credite Nr. locuri finanţate de la buget din care nr. locuri pentru rromi Nr. locuri cu taxă Nr. Total locuri
 

Nutriţie şi siguranţă alimentară

  3 semestre

90 credite

20 1 15 35
Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu 2 semestre

60 credite

10 1 25 35
TOTAL 30 2 40 60

 

2.   CALENDAR EXAMENE – Sesiunea  SEPTEMBRIE 2016

Programul se studii – master Data si Ora Loc desfăşurare concurs
 

Nutriţie şi siguranţă alimentară

27 septembrie 2016,

 ora 9.00

Facultatea de Moaşe şi

Asistenţă Medicală

Secretariat

 

Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu 27 septembrie 2016,

 ora 9.00

 

 1. ÎNSCRIERILEse vor face în perioada:19, 20, 21 si 22 septembrie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul Departamentului Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Medicală Continuă, din cadrul Rectoratului, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, etaj 1, între orele 10.00 – 15.00.

Taxa de înscriere este de 200 lei; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor,  doar taxa de participare va fi  returnată. Taxa  se va achita la  Casieria UMF “Carol Davila “ Bucuresti,  Str. Dionisie Lupu, Nr. 37

Orar Casierie: luni-vineri: 8.30 – 15.30

DOCUMENTE  NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. Cererea tip de înscriere, completată şi semnată de către candidat;
 2. Diploma de bacalaureat – original;
 3. Diploma de licenţă – copie legalizată şiSupliment la diploma– copie legalizată;

 

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea corespunzatoare anului universitar 2015-2016,  pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de licenţă în anul 2016, în locul diplomei de licenţă şi a suplimentului, adeverinţa eliberată de către facultate (în original).

 

 1. Carte de identitate sau paşaportul valabil – copie xerox;
 2. Certificatul de naştere –copie legalizată;
 3. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
 4. Patru fotografii color tip buletin;
 5. Dovada achitării taxei de înscriere;
 6. Dosar plic.

 

Cuantum taxă de studiu: 6.000 de lei / an universitar.

Notă:

Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.

admitere_septembrie_2016-1

CERERE DE INSCRIERE MASTER