Calendar admitere

Conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, Capitolul 2 Concursul de admitere, Art. 2.2.1. şi 2.2.2.:

2.2.1. Perioadele de înscriere şi de desfăşurare ale concursului de admitere  pentru toate specializările din UMF ”Carol Davila” sunt:

– iulie – prima sesiune de examen;

– septembrie – a doua sesiune de examen, care se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate.

2.2.2. Datele exacte ale concursului de admitere, pentru ambele sesiuni, se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului de Administrație și aprobare a Senatului UMF ”Carol Davila”.